************** DISCLAIMER **************
 
Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de persoon of organisatie aan wie het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten 
 
die persoonlijk of vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die niet publiekstoegankelijk van aard is. Clivet Nederland 
 
BV aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de inhoud van dit bericht en eventuele bijlagen in strijd is met de wet. Indien de
 
ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is, wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, 
 
openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken wij u de inhoud niet te gebruiken en de 
 
afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. 
 
This e-mail message is meant solely for the person or organisation to whom it is addressed. The message may contain personal 
 
or confidential information, or information that is not public in nature. Clivet Nederland BV accepts no responsibility for message 
 
content and possible attachments that are unlawful. Further dissemination, publication or duplication of this message is strictly 
 
prohibited if the person or organisation receiving this message is not the intended recipient. In the event that you are not the 
 
intended recipient, we request you to refrain from using the content and to immediately inform the sender of the error by 
 
returning the message.
 
************ END DISCLAIMER **********