CLIVET WLHP SYSTEM: HET SYSTEEM VOOR COMMERCIËLE CENTRA, KANTOREN EN HOTELS

Meer dan 15 jaar ervaring, meer dan 200 WLHP Versatemp-systemen van Clivet functioneel, een gespecialiseerd gamma van 1 tot 350 kW voor de toepassing, voor het totale comfort in de tertiaire sector; waarbij seizoensverbruik zelfs tot 50% wordt verminderd.

 

 

De waterkringoplossingen van Clivet, gebruikt voor verschillende applicatietypes zoals commerciële centra; bestuurscentra of hotels en in de meest verschillende klimaatomstandigheden, zijn een onbetwistbaar succesverhaal. De voorbije jaren heeft Clivet deze oplossingen verder ontwikkeld en verbeterd, en ook het Engelse keurmerk VERSATEMP verworven. Met 15 jaar realisaties onder het keurmerk Clivet en meer dan 40 met het keurmerk Versatemp werd een leiderschap verworven op de markt wat betreft waterkringsystemen. 

De meer dan 200 toepassingen van het WLHP System van Clivet in winkelgalerijen, bestuurscentra, hotels en gebouwen voor overheidsadministratie hebben de capaciteit bewezen om seizoensverbruik zelfs tot 50% te verminderen, met bijgevolg ook besparing op de beheerskosten.

Deze technologie beleeft momenteel een belangrijke opwaardering, zowel door het toenemende gebruik van goed geïsoleerde gebouwen waarin interne belastingen die tegelijk tegengesteld en onafhankelijk aanwezig zijn, als door de talrijke voordelen die deze technologie biedt:

  • Decentralisatie met energieoverdracht

De thermische energie of koelenergie nodig voor de klimatisatie wordt plaatselijk geproduceerd in elke bediende zone met gratis overdracht tussen de zones met verschillende klimaatbehoeften, door slechts twee leidingen te gebruiken met water op neutrale temperatuur als uitwisselingsvloeistof. De globale betrouwbaarheid neemt bovendien toe omdat een eventueel defect op een eenheid de overblijvende eenheden niet beïnvloedt.

  • Sterke vermindering van de initiële investering

De investeerder kan een groot deel van de kosten voor initiële installaties overdragen naar de afzonderlijke gebruikers, waardoor een globaal systeem wordt opgezet als voorziening voor de individuele klimatisatie. Ook de energiefacturatie is onmiddellijk en aan de gebruiker gericht. De monoblokeenheden van het systeem vereisten geen complexe handelingen die op de werf moeten worden uitgevoerd en verminderen zodoende de tijd voor montage en test, waardoor de werf eenvoudig ingepland kan worden.

  • Toekomstgericht 

Het aantal eenheden dat op het systeem kan worden aangesloten is virtueel onbeperkt, ook met het oog op toekomstige uitbreidingen van de installatie. Ook de leidingen hebben geen lengtebeperkingen, ze vereisen geen isolering, ze kunnen ook van plastic zijn en ze bevatten vooral water op neutrale temperatuur in plaats van koelmiddel. Dit neemt de hoge kosten weg voor de verplichte inspecties zoals voorzien door de Europese norm FGas, die bedoeld is om het ontsnappen van koelmiddel te beperken, een norm die in de Noord-Europese landen al massaal wordt toegepast. Bovendien draagt de hoge efficiëntie van het systeem bij tot vermindering van de impact op het milieu en van het broeikaseffect. 

  • Een efficiënt en volledig gamma producten 

Alle modellen van het systeem, van 1 tot meer dan 350 kW capaciteit en voor installatie binnen of buiten, ontwikkelen een hoge energie-efficiëntie met COP-waarden tot 5,9.