SPEZIELLE SYSTEME FÜR BIOSCOPEN EN THEATERS

Cinema e teatri comfort

UW BEHOEFTEN

 


Efficiënte controle van luchtkwaliteit

Ontworpen voor de garantie van een strikte controle van temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit, hebben de units de mogelijkheid om de mate van externe lucht aan te passen aan het aantal mensen in een ruimte. Dankzij een sensor die de hoeveelheid CO2 meet, wordt alleen de benodigde hoeveelheid lucht behandeld en verdeeld in de ruimte. Of de ruimte leeg of vol is tussen de shows, het systeem optimaliseert het welzijn van de toeschouwers en levert tegelijkertijd energiebesparing op de behandelde luchtstromen. 

 

Efficiënte terugwinning

De units zijn in grote oplagen geproduceerd met een actieve thermodynamische warmteterugwinning: de energie die stroom van uitgeblazen lucht bevat wordt gebruikt om de temperatuur van de externe coil te verbeteren.  In tegenstelling tot traditionele units met statische terugwinning, biedt de Clivet unit een efficiënte terugwinning on iedere werkende conditie en met een debiet van uitblaaslucht. Specifieke energie-analyses hebben een gemiddelde besparing van 30% op het primaire energieverbruik aangetoond in vergelijking met unit met flow herstel crossover.


Efficiëntie in deellast

TijdensSala proiezione cinema de levenscyclus van het systeem, werken de units slechts een klein gedeelte van de tijd in vollast ten opzichte van de werking in deellast. De mogelijkheid om de voortgang van belasting te volgen is gerealiseerd door gebruik van een a-symetrisch circuit in het koelcircuit: scroll compressoren met een laag verbruik hebben verschillende afmetingen en dus drie verschillende stapniveau's. Als de vochtigheid en temperatuur van de buitenlucht ideaal zijn, de vrije koeling "bevattende' inkomende luchtstroom kan gebruikt worden in lente en herfst. De enige energiekosten zijn het laten draaien van de ventilatoren, apparaat koelt de ruimte en laat de compressoren in de stand-by modus, waardoor aanzienlijke energiebesparingen ontstaan.

 

Efficiëntie van het ventilatiesysteem

In de verschillende type systemen, vertegenwoordigt elektriciteit het grootste deel van de exploitatiekosten, soms evenveel als 50% van de totale operatie. Het ventilatiesysteem verbetert de algehele efficiëntie door het gebruik van plug ventilatoren met omgekeerde schuppen, aangedreven door een borstelloze gelijkstroommotor. De voordelen van gebruik van dit type ventilator zijn:

- geen verlies als gevolg van wvrijving in de transmissie

- hoge betrouwbaarheid en minder onderhoud

- mogelijkheid om de luchtstroom naar de unit te behouden zelfs met een progressieve vervuiling van de filters. De vergelijking van een unit met een luchtstroom van 13.000 m3/h met behulp van het gordel-katrolsysteem en dezelfde unit uitgerust met plugventilatoren laat een vermindering van 40% in electriciteitskosten zien.

 

Efficiëntie van het filtersysteem

Met het gebruik van electronische filters, de voornaamste energie-opbrengst komt voort uit de vermindering van een lastverlies van praktisch 0. In vergelijking tot traditionele F7 pocket filters zorgen de electronische filters voor een substantiële vermindering van elektrische input van de ventilator in de behandelzone. De electronische filters zijn duurzaam. Ze kunnen worden gewassen en behouden hun effectiviteit zonder te hoeven worden vervangen. Hun levensduur is even lang als de unit zelf. In de analyses van een unit die 5.400 m3/h lucht behandelt, hoewel de begininvestering voor de eletronische filters hoger is, worden de volgende factoren verminderd:

 - onderhoudskosten (1.3% voor elektronische filters ten opzichte van 12.3% voor pocket filters)

- kosten voor ventilatie electriteitsinput (2.6% voor elektronische filters ten opzichte van 3.5% voor pocket filters)

Daarom wordt de investering binnen een jaar terugverdiend. Dezelfde energie-analyse laat zien dat de totale energie die wordt geabsorbeerd door units met de H10 elektronische filters 6% minder is dan dezelfde unit uitgerust met F7 pocket filters. Ook de impact op het milieu is gering. De geproduceerde hoeveelheid CO2 wordt verminderd met 7%.


 

De systemen en de oplossingen

 

Filmzalen

Onafhankelijke directe expansie rooftop-unit, warmtepomp-versie.

De unit is specifiek ontworpen voor een strikte controle van temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit. De unit biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid verse lucht te varieren, gebaseerd op het aantal personen in de ruimte (dit door de CO2 in de ruimte te meten). De actieve thermodynamische terugwinning van uitblaaslucht verbetert de temperatuur van de externe coil. Dit bevordert ook substantieel de totale efficiëntie van de unit. In tegenstelling tot de traditionele types met statische terugwinning door crossover flo, voorziet deze unit in een efficiënte terugwinning onder iedere conditie en met elke stroom uitblaaslucht. De unit heeft ook een hoog aanpassingsvermogen aan veranderingen in externe omstandigheden; automatische omschakeling van verwarmen naar koelen of naar vrije koeling, met de daarbij behorende energiebesparingen. Het gebruik van hoog rendements elektronische filters verbetert de algehele prestaties. Dankzij de vermindering van belasting verminderen deze filters substantieel de hoeveel elektriciteit die wordt gebruikt voor ventilatie. Hoge compactheid maakt het mogelijk om problemen met dakinstallaties op te lossen waardoor het werk sneller kan worden afgerond.

sinergia di progetto e funzionalità

 

Projectiegangen

Onafhankelijke directe expansie rooftopunit, warmtepompversie

Deze unit regelt de juiste koeling van de projectoren door middel van inname van de juiste hoeveelheid buitenlucht. Daarmee wordt een perfecte werking van de uitrusting gegarandeerd en is er meer comfort voor de operators. De unit is geconfigureerd met een toeleveringsventilator door de toren waarmee elke projector is uitgerust.

 

Foyer en cateringgebied

Onafhankelijke direct expansie rooftopunit, warmtepompversie

Dit apparaat is ontworpen om efficiënt en snel om te gaan met variabele belastingen die typisch zijn voor de foyer. Het aantal personen in deze ruimte varieert en er is een hoge hittebelasting door de monitoren, lichten en receptie. De unit zorgt voor uitstekende verse lucht waardoor luchtjes van de catering gelijk worden verwijderd. De configuratie omvat twee ventilatiesecties (toevoer en retour) die voor een juiste balans in druk tussen foyer en projectiegang zorgen.

 

Systeembeheer

Gecentraliseerd beheer en toezicht op het systeem

Alle multisystemen units zijn ingesteld voor aansluiting op een centraal controlesysteem voor de airconditioning van de gehele faciliteit. De gewenste parameters voor temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit zijn eenvoudig en functioneel voor iedere ruimte. Een systeem voor probleemoplossing en snelle responsetijden maakt het mogelijk een hoog serviceniveau te halen en zorgt voor een continue betrouwbaarheid. Op aanvraag kan het Multisystem ook het gehele gebouw beheren door middel van een speciaal ontwikkeld en aangepast 3D-display. De gebruiker kan bladeren door grafische bladzijden dat voorziet in een driedimensionele voorstelling van de systemen vanaf het werkstation, waardoor een totaalbeeld wordt verkregen van de situatie in het gebouw.

Application examples

» Cinema Multisala - 7 Sale


Warner Village - Sale 7
Valecenter - Marcon Venezia

Warner VillageIl multisala realizzato nel 2000 a Marcon, nell'entroterra veneziano, può essere considerato il punto di svolta della major americana nella scelta della tipologia di climatizzazione: con questa struttura è stato sancito il passaggio da impianti centralizzati di tipo idronico all'innovativa proposta di Clivet, composta da unità monoblocco a espansione diretta, completamente autonome. Nella scelta della Warner ha avuto un ruolo determinante la valutazione dell'effettiva possibilità di contenere, con l'adozione di questo sistema innovativo, i costi di gestione, con significativi risparmi lungo tutto l'arco di vita dell'impianto.

Anche il mondo scientifico ha dimostrato un sensibile interesse per questo aspetto. Il Dipartimento di Fisica Tecnica dell'Università di Padova ha effettuato il monitoraggio annuale delle prestazioni del sistema di climatizzazione di una delle sale di proiezione, con lo scopo di valutare scientificamente l'effettivo funzionamento della macchina a servizio di quella sala.

Lo studio ha permesso di confermare l'eccellente comportamento dell'unità per destinazioni d'uso in presenza di affollamento estremamente variabile nel tempo: l'esito della ricerca scientifica ha documentato che l'uso di una pompa di calore elettrica permette di trarre il massimo vantaggio dall'applicazione della tariffa multioraria.

» Teatro


Teatro Politeama Rossetti
Trieste


teatro Politeama RossettiI teatri, come dicevamo, sono l'emblema permanente del prestigio culturale e sociale di una città.
Per Clivet è stata una gratificante sfida l'incarico di climatizzare un edificio come il Politeama Rossetti di Trieste, per l'indubbio valore architettonico e culturale di questo storico teatro. La tipologia costruttiva dell'edificio, che risale alla fine dell'Ottocento, ha richiesto lo sfruttamento dei locali tecnici, mentre la sua localizzazione nel pieno centro cittadino ha reso particolarmente rilevante la questione dell'impatto ambientale. Si sono dovute quindi prevedere unità compatte, tecnologicamente all'avanguardia, performanti e silenziose.

Fondamentale era inoltre il soddisfacimento delle esigenze di comfort ambientale e acustico degli spettatori, a fronte dell'obiettivo di minimizzare i consumi energetici. La soluzione Clivet adottata in questa realizzazione ha garantito l'utilizzo di un'unità ad alta efficienza, autoadattiva e robusta, che offre il miglior bilanciamento tra massimi rendimenti e minimo "Total Life Cycle Cost". Valore aggiunto di questa soluzione, a tutto vantaggio degli spettatori, è stata la drastica riduzione della rumorosità complessiva del sistema.

» Cinema Multisala - 7 Sale


Warner Village
Metropolitan - Sale 7
Napoli


cinema metropolitanLe singolari condizioni impiantistiche di questo multisala ha reso ancora più stimolante lo studio di progettazione e altrettanto gratificanti gli esiti della sua realizzazione.
I vincoli incontrati, di varia natura, si possono sintetizzare nei seguenti punti:
- Spazi tecnologici angusti e di difficile accesso
- Normativa sulla prevenzione incendi molto rigida e vincolante per la realizzazione della centrale termicav - Necessità di contenere gli impianti all'interno del volume esistente
- Limitazione sull'emissione esterna dei prodotti della combustione
- Limitazione della propagazione esterna del rumore
- Possibilità di disporre all'esterno del solo spazio necessario alle prese di aria esterna ed espulsione

La struttura, al suo interno, ospitava anche una serie di negozi che creavano di fatto una vera e propria galleria commerciale.
L'esistenza di un vecchio pozzo assicurava l'approvvigionamento di una consistente quantità d'acqua; questa scoperta ha orientato la progettazione verso un sistema decentralizzato WSHP (Water Source Heat Pump). Sono state perciò utilizzate unità di tipo "packaged" condensate ad acqua, in versione pompa di calore. Tra la sorgente (acqua del pozzo) e le utenze (unità di climatizzazione alimentate con acqua dell'anello) è stato interposto uno scambiatore di calore.

La soluzione WSHP ha permesso di climatizzare nella maniera più semplice ed efficiente le 7 sale di proiezione ricavate da quella preesistente, il foyer con le zone ristorazione, i corridoi di proiezione e la galleria commerciale. La scelta finale di questa soluzione anziché del tradizionale impianto idronico centralizzato ha consentito di:
- Ottimizzare le tempistiche di cantiere in virtù delle reti idrauliche notevolmente semplificate e delle unità di climatizzazione già collaudate e "pronte" per la messa in opera
- Garantire elevate efficienze di macchina con un conseguente risparmio energetico
- Utilizzare una fonte energetica rinnovabile e gratuita quale l'acqua del sottosuolo

»


null

»


null

»


null

»


null

»


null

»


null

»


null