U bent in: Residentieel

HET UNIEKE SYSTEEM VOOR RESIDENTIEEL COMFORT

ELFOSystem, het residentiële systeem van Clivet, is ontstaan met de bedoeling om het concept voor klimatisatie het hele jaar door te verenigen met een uniek systeem dat verwarming in de winter, airconditioning in de zomer, productie van sanitair warm water en bovendien verversing en zuivering van de lucht kan bieden in woningen voor een of meerdere gezinnen, ongeacht of het nu nieuwe of vernieuwde woningen betreft.

 

 

 

Clivet biedt oplossingen die speciaal zijn bedacht voor de verschillende systeemvereisten van residentiële gebouwen die de klasse energie-efficiëntie en dus de waarde ervan verhogen. "Totaalsystemen", die het systeem vereenvoudigen en het hele jaar door comfort verzekeren: 

  • Verwarming

  • Airconditioning

  • Productie van sanitair warm water

  • Luchtverversing en luchtzuivering 

  • Een uniek systeem dat 75 tot 100% hernieuwbare energie gebruikt, samengesteld uit geoptimaliseerde, en sterk geïndustrialiseerde voorzieningen, gecoördineerd door een unieke regeling, die zo efficiënt mogelijk alle kenmerken van ieder element gebruikt en een gegarandeerd resultaat verzekert in temen van betrouwbaarheid, efficiëntie en comfort.

 

Systemen die besparing van primaire energie verzekeren tor 50% in vergelijking met verbrandingssystemen, en de totale eliminatie van rechtstreekse CO2-uitstoot of schadelijke gassen.

 

Het voordeel om geïntegreerde systemen te ontwikkelen is enorm, omdat de installaties op die manier kunnen worden vereenvoudigd door enkel de nodige elementen te voorzien die onderling kunnen worden verbonden, zodat het systeem eenvoudig wordt, de totale installatiekosten worden beperkt, de energiebesparing optimaal wordt en het comfort van de ruimten wordt verhoogd.

 

Gebruik van hernieuwbare energie

 

De ontwikkeling van warmtepompsystemen met jaarlijkse cyclus si niet enkel een noodzaak om oplossingen voor te stellen met respect voor het milieu, maar een ware markttendens.

 

 

1 -  Systeemevolutie

Een systeemevolutie die zich steeds meer richt op stralingswarmte en airconditioning vereist werkingstemperaturen (gemiddeld in de zomer 18-23°C – in de winter 35-30°C) die veel meer aansluiten bij warmtepompsystemen, die net bij deze temperaturen optimale efficiëntie en laag verbruik garanderen. Bij dergelijke lage temperaturen van het water voor verwarming ondervinden traditionele systemen met een ketel echter een aanzienlijke vermindering van efficiëntie.

 

2  - Hogere efficiëntie

 COP seizoensgemiddelden van de warmtepompen bereiken zelfs een waarde 4 voor de meest efficiënte eenheden lucht-water. Aangezien het rendement van het nationale elektrische systeem gelijk is aan 0.46, zoals uitgevaardigd door de overheid voor elektrische energie en gas, begrijpt men dat het rendement van een warmtepomp ten opzichte van de primaire energie gelijk is aan 180%, dus groter dan om het even welke verbrandingsgenerator, met een verbruik van primaire energie die gemiddeld lager is dan 50% in vergelijking met oplossingen waarbij natuurlijk gas of diesel wordt verbrand. Besparingen die toenemen in geval van warmtepompen die gunstige warmtebronnen zoals zakwater gebruiken.

 

 

3 -  Communautaire richtlijn

Met de Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 betreffende de promotie voor gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, ook bekend als de RES-richtlijn, heeft de Europese commissie de "omgevingswarmte" in lucht, water en aarde als hernieuwbare bron gedefinieerd. De warmtepompen gebruiken deze omgevingswarmte om het hele jaar door comfort in gebouwen te genereren. Een COP gelijk aan 4 hebben betekent dat slechts 25% van de warmte-energie die aan het gebouw wordt gegeven uit elektrische energie is gewonnen, terwijl de resterende 75% uit hernieuwbare bronnen komt.

 

 

4 -  Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie van 75% tot 100% Wanneer de warmtepomp is gekoppeld met een systeem met zonnepanelen is die een elektriciteitsniveau kunnen genereren gelijk aan 25% van de opgebrachte energie door de warmtepomp (bij wijze van voorbeeld beschouwen zoals hierboven een seizoensgemiddelde COP-waarde gelijk aan 4: een zeer gewone waarde voor de Clivet-systemen), wordt het klimatisatiesysteem voor 100% op hernieuwbare energie.

 

 

5 - Vermindering van de CO2-uitstoot

De systemen met warmtepompsystemen gebruiken geen fossiele grondstoffen zoals natuurlijk gas of diesel, daarom produceren ze geen rechtstreekse CO2 op de plaats van de installatie. Zelfs als we het CO2-equivalent beschouwen, gegenereerd door de producent van elektrische energie, conform het nationale rendement van 0,46, blijft de gemiddelde onrechtstreekse CO2-uitstoot binnen de orde van –45% ten opzicht van verbrandingssystemen.