DE NORMEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN WARMTEPOMPEN

 

De Europese richtlijn RES (Renewable Energy Sources) 2009/28/EG van 23 april 2009 

Warmtepompsystemen worden meer en meer de oplossing van de toekomst voor verwarming, productie van sanitair warm water, airconditioning en luchtverversing en -zuivering 

Onze sector staat in het brandpunt van een ongekende revolutie, geleid door de bouwnijverheid die voor 2020 spreekt over "Net Zero Energy Buildings", dit betekent gebouwen die in staat zijn om autonoom in de eigen energiebehoefte te voorzien door enorme hoeveelheden hernieuwbare energie te benutten en het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk te verminderen.

 

De tekenen van deze oriëntering zijn vlakbij: denk maar aan het feit dat de Europese Unie in 2009 een belangrijke richtlijn heeft uitgevaardigd die het gebruik van renewable energy sources promoot. De indirecte zonne-energie die in de lucht, het water en de aarde zit en door warmtepompen wordt benut, is als hernieuwbare energiebron erkend.

 

 Download de Europese richtlijn RES (Renewable Energy Sources) 2009/28/EG van 23 april 2009