ELFOSystem OFFICE

Comfort en besparing voor de kleine tertiaire sector en kantoren

 

 

ELFOSystem OFFICE is een hydronisch systeem met hernieuwbare energie voor de kleine tertiaire sector en voor kantoren, compleet met alle elementen voor verwarming, koeling, luchtverversing en luchtzuivering.

 

Kloppend hart van dit systeem is ELFOEnergy Extended Inverter, de luchtgekoelde warmtepomp van 5 tot 15 kW voor externe installatie met DC Inverter-technologie, die zich aanbiedt als energetische referentie voor warmtepompen. Het systeem biedt: grote seizoensefficiëntie gegarandeerd door de DC Inverter-technologie die op de compressor is toegepast en waarmee het mogelijk is om de snelheid te moduleren in functie van de gevraagde werkelijke energiebehoefte.

Met deze oplossing kan een verdere vermindering van het verbruik en een aanzienlijke verbetering van de seizoensefficiëntie worden doorgevoerd, vooral in situaties waarbij de belasting wordt verdeeld die samenvallen met een grotere werkingstijd van de eenheden. ELFOEnergy Extended Inverter is uitgerust met een hydrofillische batterij voor garantie van de efficiëntie in alle gebruiksomstandigheden, een elektronische expansieklep die zich snel en precies aanpast aan de effectief vereiste belasting, waardoor een stabiele, nauwkeurige regeling en optimale werking van de compressor mogelijk is, een warmtewisselaar met hoogstaande prestaties, die dankzij genereuze afmetingen de optimale warmtewisseling in alle klimaatomstandigheden garandeert, een waterkit om het hydronische circuit te vereenvoudigen en het onderhoud ervan te vergemakkelijken. De eenheid kan bovendien met een circulator DC Inverter worden uitgerust, die een verdere energiebesparing verzekert via de modulatie van het waterdebiet in functie van de belasting en van het ladingverlies van de installatie. Dankzij deze eigenschappen beantwoordt ELFOEnergy Extended Inverter aan de vereisten om van de belastingdienst 55% verlichting van de fiscale lasten te bekomen. Maximale geruisloosheid dankzij een geoptimaliseerd profiel van de ventilator en de modulatie van de ventilator en van de compressor in functie van de externe omstandigheden en de belasting van de installatie. Compacte afmetingen, een doorslaggevende factor om te voldoen aan de esthetische vereisten en voorwaarden voor extreme flexibiliteit om zich aan de eigenschappen van ieder gebouw aan te passen.

 

Het systeem wordt vervolledigd met:

  • ELFOFresh2, een autonoom systeem voor ventilatie en zuivering van de lokalen met energierecuperatie, voorzien van elektronische filters, die tot 80% van de thermische behoefte van het gebouw kan dekken

  • Zephir2, een gecentraliseerd systeem voor ventilatie en zuivering van de lokalen met energierecuperatie, voorzien van elektronische filters, die tot 50% van de thermische behoefte van het gebouw kan dekken;

  • ELFORoom2, ELFOSpace, ELFOSpace BOX2, ELFODuct, de omgevingsterminals met regeling van de plaatselijke temperatuur per lokaal, gekenmerkt door design en beperkte afmetingen, continue variatie van de snelheid, homogene temperatuur en beperkt verbruik;

  • ELFOControl2, het nieuwe, geavanceerde besturingssysteem dat de efficiëntie optimaliseert en de correcte werking van het hele appartement verzekert door tot 12 klimaatzones en 40 totaalelementen te beheren.

 

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen, die van ELFOSystem Office de hydronische oplossing met de grootste waarde op de markt maken:

  • Volledigheid en systeemvereenvoudiging, omdat ELFOSystem OFFICE een volledig en geïndustrialiseerd hydronisch systeem is, voorzien van bekabeling en duidelijke, voorgeconfigureerde aansluitingen zodat een snelle, kwalitatieve installatie kan worden uitgevoerd zonder installatiefouten of afstellingsfouten, met bovendien een vereenvoudiging van het onderhoud.

  • Beter comfort dankzij een temperatuur van de behandelde lucht op de terminals zo dicht mogelijk bij de comforttemperatuur; 

  • Flexibiliteit, omdat het systeem niet alleen aan installaties met terminaleenheden kan worden aangepast, zichtbaar, ingebouwd, gekanaliseerd of met laden, maar ook met stralingspanelen of gemengde systemen;

  • Systeem voor ventilatie en luchtzuivering in de ruimtes met actieve thermodynamische recuperatie, dat dankzij zijn bijzonderheden de energie-efficiëntie en het comfort verbetert.

  • Systeem dat naar de toekomst vooruitblikt door voorrang te geven aan gecombineerd gebruik van hernieuwbare energie die uit de aarde en het water worden gehaald, waardoor een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het behalen van de Europese doelstellingen van 20-20-20 tot 2020.

 

Bijgevolg is dit een ideaal systeem voor de klimatisatie van kantoren en kleine tertiaire sector, waarvan de waarde ook door de jury van Next Energy werd erkend, die ELFOEnergy Extended heeft geselecteerd en toegevoegd aan de "Efficiency & Innovation Path 2012", de selectie van producten en systemen die het "neusje van de zalm" vertegenwoordigen inzake onderzoek naar energetische waardering van een gebouw.