ELFOSystem GAIA Maxi

Vernieuwde woningen voor één gezin

 

Voor de vernieuwde woning voor één gezin heeft Clivet een oplossing op punt gesteld die uniek is in zijn soort, dankzij de knowhow die het bedrijf heeft verworpen op gebied van nieuwbouw.

Deze keuze spruit voort uit de wetenschap dat ongeveer twee derden van de bestaande gebouwen dateren van voor 1976, het jaar waarin de eerste reglementering werd uitgevaardigd inzake energiebesparing in nieuwe gebouwen. Ruwweg verbruiken circa 17,5 miljoen gebouwen gemiddeld tussen 200 en 250 kwh/m2, circa 8,8 miljoen verbruiken 150 kwh/m2, terwijl de nieuwe gebouwen slechts 0,6% van het bestaande gebouwenpark beslaan. Naast het bouwen van nieuwe gebouwen met laag energieverbruik met grote isolatie van het bebouwde volume en efficiënte systemen (zoals het beval is bij warmtepompsystemen, is het onontbeerlijk om bestaande gebouwen te gaan saneren en te gaan herwaarderen om op ingrijpende wijze het verbruik te drukken.

Voor de herwaardering van het bestaande woongebouwenpark heeft Clivet ELFOSystem GAIA Maxi ontwikkeld. Het systeem is een totaaloplossing met gecombineerde energie voor de huizen met groot vermogenverbruik, dat altijd het gebruik van hernieuwbare bronnen zoals zonnewarmte en warmtepomp de voorrang geeft, door de condensatieketel enkel tijdens beperkte periodes in de jaarlijkse cyclus aan te wenden en enkel in de gevallen waarin de combinatie van de 3 technologieën de beste globale resultaten oplevert met de meest efficiënte energiebron en de kleinste impact op het milieu.

 

De pijlers van ELFOSystem GAIA Maxi zijn: 

  • GAIA Maxi, de monoblok eenheid waarin geïntegreerd zijn warmtepomp GAIA met zeer grote efficiëntie (COP>4,4) met invertertechnologie voor verwarming, koeling en productie van sanitair warm water. 

thermisch zonnepaneelsysteem met leegmaking voor productie van sanitair warm water en integratie op verwarmingsinstallatie.

condensatieketel met 108% rendement voor productie van warm water voor verwarming en sanitair gebruik. 

De vereniging van al deze elementen in één enkele eenheid maakt van GAIA Maxi de oplossing met de beste seizoensefficiëntie die op de markt aanwezig is, en garandeert tegelijk maximale betrouwbaarheid en een snelle installatie, ook waar er weinig plaats is: het beperkte aantal aansluitingen en een ruimtebeslag dat 60% minder is in vergelijking met een traditionele installatie, zorgen dat GAIA Maxi aan iedere architectonische of systeemoplossing kan worden aangepast.  

  • ELFOFresh2, het innovatieve systeem voor luchtverversing en luchtzuivering met actieve thermodynamische recuperatie en elektronische filters, die thermisch vermogen en koelvermogen genereert terwijl de lucht in huis wordt ververst, waardoor een groot deel van het jaar de lucht geklimatiseerd wordt zonder de hoofdinstallatie aan te zetten. ELFOFresh2 wordt vervolledigd met ELFOFresh Air, het volledige systeem voor verspreiding van de lucht, eenvoudig te installeren en via internet voorconfigureerbaar, dat de efficiëntie en de geruisloosheid van het mechanische ventilatiesysteem verbetert.

  • Verdeling via stralingspanelen, radiatoren of ELFORoom2 ventilatorconvectoren, uitgerust met een exclusieve elektrische motor die het elektrische verbruik drastisch vermindert in vergelijking met een traditionele ventilatorconvector 

ELFOControl2, het systeem voor besturing van de hele installatie, wordt altijd geleverd met GAIA Maxi, waardoor energiebesparing en kostenbesparing verder kunnen toenemen en waardoor het comfort van het hele systeem wordt vergroot. 

 

Een globale oplossing die ten volle beantwoordt aan de vereisten voor huiselijk comfort en waarmee de energetische efficiëntieklasse van de huizen onderworpen aan interventies voor energetische herwaardering kan verhogen. 

Met GAIA Maxi, vervolledigt ELFOSystem van Clivet zich dus verdere in de richting van energetische herwaardering en maakt het aanbod van Clivet van efficiënte, milieuvriendelijke systemen geschikt voor alle systeemvereisten.