ELFOSystem GAIA Edition

De oplossing voor de nieuwbouw woning voor één gezin 

 

 

 

 

ELFOSystem GAIA Edition is de oplossing voor de nieuwbouw woning voor één gezin die Clivet op de markt voorstelt. Het is een systeem compleet met jaarlijkse cyclus voor verwarming, airconditioning, luchtverversing en luchtzuivering en productie van sanitaire warm water, uitsluitend gebaseerd op de technologie van de warmtepomp die 75 tot 100% hernieuwbare energie gebruikt.

 

De elementen van ELFOSystem GAIA Edition zijn ontworpen om onderling op elkaar in te spelen, om het gebruik van energie te optimaliseren en om altijd de beste seizoensefficiëntie te verzekeren. Getuige hiervan zijn de gemonitorde werkelijke installaties in nieuwbouw, die aantonen hoe GAIA, de warmtepomp die het kloppend hart is van het Clivet-systeem, meer dan 75% van de behoefte uit hernieuwbare energie garandeert.

 

Het systeem verzekert een totaalcomfort, rekening houdend met alle aspecten, met inbegrip van luchtverversing en luchtzuivering, een element dat vaak wordt ondergewaardeerd maar fundamenteel is, vooral bij nieuwbouw waar de ver doorgedreven isolering onontbeerlijk is om de gezonde lucht in de kamers te garanderen.  Last but not least biedt het systeem volledige resultaatgarantie, een niet te verwaarlozen element gezien de complexiteit van de nieuwe technologieën, dankzij de vereenvoudiging van het systeem en de jarenlange ervaring die Clivet heeft opgedaan wat betreft warmtepompoplossingen. 

 

Het systeem garandeert een gemiddelde jaarlijkse besparing van primaire energie tot 55% in vergelijking met verbrandingssystemen, een vermindering van ruimtebeslag tot 60% en de volledige eliminatie van plaatselijke CO2- of NOx-uitstoot, wat de lucht van onze steden volledig ten goed komt. Dankzij het beperkte verbruik verhoogt de energetische klasse van de woning en de waarde van het onroerend goed.

 

Voeg hierbij de betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het ELFOSystem, waardoor een gemakkelijke, snelle installatie mogelijk is. Het sobere, functionele design werd bovendien bestudeerd om tegemoet te komen aan de esthetische vereisten van architecten. 

ELFOSystem GAIA werd in 2010 door KLIMAHOUSE Trend bekroond als beste oplossing voor Milieuvriendelijke Huizen en door Legambiente als milieuvriendelijke technologie.

 

De pijlers van ELFOSystem GAIA Edition zijn: 

  • GAIA, de warmtepomp die de warmte-energie en koelenergie produceert, waarin alle componenten voor een thermische centrale (accumulatie van 200 liter voor sanitair warm water en pompgroepen inbegrepen) en de voorziening voor aansluiting op thermische zonnepanelen worden geïntegreerd  

  • ELFOFresh2, het innovatieve systeem voor luchtverversing en luchtzuivering met actieve thermodynamische recuperatie en elektronische filters, die thermisch vermogen en koelvermogen genereert terwijl de lucht in huis wordt ververst, waardoor een groot deel van het jaar de lucht geklimatiseerd wordt zonder de hoofdinstallatie aan te zetten.  ELFOFresh2 wordt vervolledigd met ELFOFresh Air, het verdeelsysteem voor luchtbehandeling dat via internet kan worden voorgeconfigureerd, eenvoudig te installeren voor maximale efficiëntie en globale geruisloosheid. 

  • Verdeling via stralingspanelen, radiatoren of ELFORoom2 ventilatorconvectoren, uitgerust met een exclusieve elektrische motor die het elektrische verbruik tot 80% vermindert in vergelijking met een traditionele ventilatorconvector 

  • ELFOControl2, het systeem voor besturing van de hele installatie met omgevingssensoren lokaal per lokaal, waardoor geoptimaliseerde werkingsomstandigheden voor de installatie in haar geheel gedefinieerd kunnen worden, net als voor de afzonderlijke elementen waaruit de installatie bestaat. ELFOControl2 wordt altijd geleverd met GAIA Maxi, waardoor energiebesparing en kostenbesparing verder kunnen toenemen en waardoor het comfort van het hele systeem wordt vergroot.