COMFORT

10 - residenziale_benessere_tab_1

BenessereEnergiebesparing

Iedereen heeft een subjectief gevoel van comfort. Niettemin kunnen we proberen om een objectieve definitie te geven van "fysiek-mentaal welzijn". Reeds sinds de jaren '60-'70, wetenschappelijke studies zoals die van professor Ole Fanger, een "theorie van de welvaartseconomie" geformuleerd.

Deze studies tonen aan dat dit gevoel wordt beïnvloed door vele factoren: niet in het minst de temperatuur. De waarden van "ideaal" voor ons welzijn zijn 21C in de winter en 26C in de zomer. Buiten deze waarden verandert ons gevoel van welzijn.


Een primaire keuze is de juiste harmonie tussen de ruimten waarin we leven.

Het "juiste klimaat" is daarom het bereiken van een evenwichtige relatie tussen de mens en zijn omringende omgeving.

Dit is gekoppeld aan vele factoren: in het algemeen kunnen ze onderscheiden worden tussen omgevingsfactoren (temperatuur, relatieve vochtigheid, snelheid/verdeling van de lucht, luchtkwaliteit, lawaai) en individuele factoren (fysieke activiteit, thermische weerstand kleding, etc. ....).


20 - residenziale_benessere_tab_2

temperaturaTemperatuur

De variabele buitentemperaturen in de verschillende seizoenen is een natuurlijke conditie: de temperatuur in huis moet altijd perfect geregeld worden in iedere ruimte volgens nauwkeurige waarden. Om dit te bereiken moet de juiste temperatuur per kamer ingesteld worden, afhankelijk van het soort activiteiten en per seizoen om schommelingen te voorkomen.

De comfort zone
Wintertemperatuur: 20°C
Zomertemperatuur: 26°C 

Snelheid en luchtverdeling

De verdeling en luchtstroom hebben een aanzienlijke invloed op het niveau van comfortwaarneming.
Goed beheer van deze parameters voorkomt gelaagdheid, luchtstromen en stagnatie van lucht en alle daaraan verbonden nadelen.
 


30 - residenziale_benessere_tab_3

UniditàLuchtvochtigheid

We hebben allemaal ervaring met de invloed van vocht op ons comfort: het klimaat mag nooit te droog of te vochtig zijn. Een te lage relatieve luchtvochtigheid zorgt problemen zoals hoofdpijn, uitdroging van de luchtwegen en electrostatische ladingen. Hoge waarden veroorzaken benauwdheid, verspreiding van schimmels en bacteriën. Derhalve moet luchtvochtigheid worden onderzocht om de "interne" omgeving onafhankelijk te maken van externe invloeden/weersomstandigheden.

Comfort zone
Relatieve luchtvochtigheid: 40% - 60%


 


40 - residenziale_benessere_tab_4

fumo Luchtverversing

In moderne gebouwen, voor nieuwe woningen worden hogere niveau's verwacht v.w.b. thermische isolatie en geluidsisolatie, die in feite ook meer isolatie van de buitenlucht beïnvloeden.


Doordat de lucht thuis stagneert gaat de kwaliteit achteruit door aanwezigheid van vervuilende stoffen door mensen, dieren en voorwerpen. Er is dus behoefte van uitwisseling van lucht en onder gecontroleerde omstandigheden voor het vrijgeven van gefilterde lucht en een ideale luchtvochtigheid.

  Klik hier voor meer informatie over luchtkwaliteit
 


50 - residenziale_benessere_tab_5

silenzioGeluid


De aanwezigheid van lawaai en trillingen in huis draagt sterk bij aan het ongemak van mensen.
Naast geluidshinder op zich kan een ongunstige temperatuur en luchtvochtigheid bijdragen aan het ongemak in huis.


De airconditioning moet het ontbreken van lawaai in de gekoelde ruimten waarborgen en tegelijkertijd buiten het gebouw de overdrachten van geluiden van het systeem van buitenaf voorkomen.