U bent in: Residentieel » Comfort

HET COMFORT

Iedereen wil in een gezondere en comfortabelere omgeving leven. Door de condities te kennen welke ons welzijn beïnvloeden, is de eerste stap van de zoektocht hiernaar.

 

 

 

Iedereen heeft een subjectief gevoel van comfort. Niettemin kunnen we proberen om een objectieve definitie te geven van "fysiek-mentaal welzijn". Reeds sinds de jaren '60-'70, wetenschappelijke studies zoals die van professor Ole Fanger, een "theorie van de welvaartseconomie" geformuleerd.Deze studies tonen aan dat dit gevoel wordt beïnvloed door vele factoren:Temperatuur, Luchtvochtigheid, Geluid, Luchtkwaliteit.